Сухомлинський В.О.

Сухомлинський - дороговказ з любові до дітей,
до своєї професії, до своєї батьківщини… 
Ювілей … – привід згадати про людину. Перечитати праці великого педагога і громадянина, знову осмислити його ідеї, звірити з ними і себе самого, бо кожен з нас громадянин, і суспільство, оцінити стан школи та наші перспективи.
Євген Смотрицький, Олена Шейніна
28 вересня 2018 року виповнюється 100 років від дня народження видатного українського педагога-гуманіста XX століття, вченого зі світовим ім'ям, Героя Соціалістичної Праці, члена-кореспондента АПН СРСР, кандидата педагогічних наук, директора школи, публіциста, дитячого письменника Василя Олександровича Сухомлинського (1918–1970). На основі педагогічного досвіду В.О. Сухомлинський написав 35 книг, понад 1ОО статей, 1500 казок, оповідань і новел для дітей. Його книги виходять масовими тиражами у багатьох країнах світу. 
Враховуючи його внесок у розвиток української та світової педагогічної науки і освіти, 39-а сесія Генеральної конференції ЮНЕСКО затвердила рішення про відзначення у 2018 році на рівні ЮНЕСКО 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського. 
Про Сухомлинського Василя Олександровича 
“Учитель, герой і поет…” [Електронний ресурс] : до 90-річчя від дня народження видатного педагога і письменника Кіровоградщини В. О. Сухомлинського : інформаційно-консультативний матеріал / Олена Ліпей ; Кіровоградська обл. б-ка для дітей ім. А. П. Гайдара. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1PAHtOybmqtVvojs8IuV1zbUO_Kqcz72_CmR2OLPOSt4/edit, вільний. – Назва з екрану. 
В. Сухомлинський [Електронний ресурс] : до відзначення 100-річчя з дня народження / К. В. Нарольська. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1Sh8u50u4fKc_9IF42OpCDR4jTzzVw6eY2SYa9iCUAaM/edit, вільний. – Назва з екрану. 
Черкас-Быстрова Т. Сухомлинский Василий Александрович — народный педагог [Электронный ресурс] / Татьяна Черкас-Быстрова // Pedsovet.su : сайт. – Режим доступа : http://pedsovet.su/publ/188-1-0-5589, свободный. – Заголовок с экрана. 
Сухомлинський Василь Олександрович [Електронний ресурс] // Видатні особистості Кіровоградщини : проект. – Режим доступу : http://wiki.library.kr.ua/index.php/Сухомлинський_Василь_Олександрович, вільний. – Назва з екрану. 
Вивчаючи педагогічну творчість Василя Сухомлинського, ми стикаємося з дивним феноменом: чим далі ми йдемо від того часу, коли він жив і творив, тим його спадщина стає все більш сучасною. Цей феномен вперше розкрив доктор психології, засновник руху Гуманної педагогіки, академік Шалва Олександрович Амонашвілі, зазначивши, що «класика не з минулого, – вона з майбутнього». 
Василь Кучеровський
Твори для дітей 
Оповідання Василя Сухомлинського для дітей [Електронний ресурс] // Mala.storinka : сайт. — Електрон. дані. – Режим доступу : https://goo.gl/zBDWj4, вільний. – Назва з екрану. 
На сайті "Мала Сторінка" представлено 18 збірок оповідань і казок та 70 окремих дитячих творів Василя Сухомлинського. 
Василь Сухомлинський [Електронний ресурс] // Чарівна скарбничка казок. Казки, легенди та байки для дітей українською мовою : сайт. — Електрон. дані. – Режим доступу : http://skarbnu4ka.com/tag/vasil-suhomlins-kij/, вільний. – Назва з екрану. 
Представлено літературні казки Василя Сухомлинського для молодшого шкільного віку. 
ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ (1918-1970) [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrlit.net/author/suhomlinsky.html, вільний. – Назва з екрану. 
На сайті подано біографію В.О. Сухомлинського, його дитячі твори та статті. 
Василий Сухомлинский. Рассказы и сказки для детей. Краткая биография [Электронный ресурс] // Сказки. Рассказы. Стихи. Электронная библиотека детской литературы : сайт. – Режим доступа : http://skazkibasni.com/vasilij-suxomlinskij, свободный. – Заголовок с экрана. 
Сухомлинський В. О. Вогнегривий коник : казки, притчі, оповідання / Василь Сухомлинський ; упоряд. і передм. О. В. Сухомлинської ; худ. оформл. Є. В. Запорожець. – 2-ге вид., стер. – К. : Вікар, 2008. – 200 с. : іл. – (Скарби української літератури). – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://royallib.com/read/suhomlinskiy_vasil/vognegriviy_konik.html#0, вільний. – Назва з екрану. 
Сухомлинський В. О. Я розповім вам казку... : філософія для дітей / Василь Сухомлинський ; уклад. О. В. Сухомлинська. - Харків : Школа, 2016. - 567 с. 
Найповніша збірка оповідань та казок для дітей відомого українського дитячого письменника, талановитого педагога, чудового вихователя із Кіровоградщини Василя Сухомлинського, зібраних видавництвом «Школа» з усіх доступних джерел та укладена згідно з авторським баченням структури такого видання відповідно до реалій сьогодення. Книга складається з семи тематичних розділів. У кожному розділі, окрім оповідань і казок, є 5-15 сторінок призначених для батьків та вихователів. 
Педагогічна спадщина 
Klex. книжный архив [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.klex.ru/author/suhomlinskij_vasilij_aleksandrovich/, свободный. – Заголовок с экрана. 
На сайті представлено вибрані твори в 5 томах та 9 окремих педагогічних праць В. О. Сухомлинського російською мовою, які можна завантажити. 
Книги В. А. Сухомлинского [Электронный ресурс] // Лаборатория гуманной педагогики : сайт. – Режим доступа : https://nsportal.ru/gp/knigi-va-suhomlinskogo, свободный. – Заголовок с экрана. – Содержание: О воспитании, Письма к сыну, Сердце отдаю детям, Сто советов учителю, Как воспитать настоящего человека, Родительская педагогика, Рождение гражданина. 
Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям : т. 3 / Василь Сухомлинський // Сухомлинський В. О. Вибрані твори : у 5 т. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mala.storinka.org/серце-віддаю-дітям-василь-сухомлинський-читати-завантажити.html, вільний. – Назва з екрану. – Читати, завантажити, формат djvu.zip. 
Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві [Електронний ресурс] / Василь Сухомлинський. – Режим доступу : https://mala.storinka.org/василь-сухомлинський-сто-порад-учителеві.html, вільний. – Назва з екрану. 
Афоризми 
20 висловлювань В.О. Сухомлинського про виховання [Електронний ресурс] // Дитячий психолог : сайт. – Режим доступу : https://dytpsyholog.com/2016/06/17/20-висловлювань-в-о-сухомлинського-про/, вільний. – Назва з екрану. 
Про педагогічну спадщину 
Смотрицкий Е. Система Сухомлинского и современная школа: размышления в год 90-летия педагога [Электронный ресурс] / Евгений Смотрицкий, Елена Шейнина // Научно-культурологический журнал. – 2018. – 10 сент. (№ 14). – Режим доступа : http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www.woa/wa/Main?textid=2256&level1=main&level2=articles, свободный. – Заголовок с экрана. 
Соловейчик С. Л. "Все более глубокое понимание ребенка – это и есть воспитание его" / Симон Соловейчик // Первое сентября. – 2000. – № 70. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ps.1september.ru/article.php?ID=200007006, свободный. – Заголовок с экрана. 
Этюды о В. А. Сухомлинском. Педагогические апокрифы / сост., предисл., послесл., коммент, вст.. к частям книги О. В. Сухомлинской. — Х. : Акта, 2008. — 437 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://books.google.com.ua/books?id=JDskIqx5m5oC&lpg=PP1&pg=PP1#v=onepage&q&f=true, свободный. – Заголовок с экрана. 
Заліток Л. Форми роботи з книжкою у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / Людмила Заліток // Історико-педагогічний альманах : збірка наукових праць. – Умань, 2008. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/books-text-10639.html, вільний. – Назва з екрану. 
Віртуальні виставки 
Василь Олександрович Сухомлинський [Електронний ресурс] : виставка-знайомство / авт.: Тетяна Валентинівна Ружанська, провідний бібліотекар Помічнянської ЗШ № 3. – Режим доступу : https://goo.gl/jjZNof, вільний. – Назва з екрану. 
Виставка-портрет (персоналія), присвячена 100-річчю зі дня народження В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] / авт. Кравченко Світлани Федорівни, завідувач бібліотекою НВК «Гімназія-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» м. Світловодська Кіровоградської обл. // Сайт завідувача бібліотекою Кравченко Світлани Федорівни. – Режим доступу : https://sites.google.com/site/saitbibliotekakravchenko/nazustric-100-riccu-vid-dna-narodzenna-v-suhomlinskogo/knizkovih-vistavok-ciklu-vasil-suhomlinskij-ditam, вільний. – Назва з екрану. 
Сердце отдаю детям [Электронный ресурс] : ко Дню учителя : выставка / ФГБОУВО Оренбургский гос. пед. ун-тет. – Режим доступа : http://old.ospu.ru/biblioteka/virtualnye-vystavki/gumanist-myslitel-pedagog-k-95-letiyu-va-sukhomlin/, свободный. – Заголовок с экрана. 
Василь Сухомлинський – дитячий письменник [Електронний ресурс] : виставка-декорація / Наталія Бородіна. – Режим доступу : https://youtu.be/WCo6JVoSgmE, вільний. – Назва з екрану. 
Василь Сухомлинський. Чиста криниця [Електронний ресурс] : виставка однієї книги / авт.: О. В. Ленів ; КЗ “НВО - “ЗШ І-ІІІ ст. № 31 з гімназійними класами, ДЮЦ “Сузір’я” Кіровоградської міської ради Кіровоградської обл.”. – Режим доступу : https://goo.gl/Knl9mQ, вільний. – Назва з екрану. 
Рекомендаційні списки 
Сухомлинський В. О. Біобібліографія: 1987–2000 рр. / уклад.: Г. І. Сухомлинська, О. В. Сухомлинська ; ред.-бібліогр. Н. О. Гожаман, Л. І. Ніколюк ; відповід. за вип. П. І. Рогова. – К., 2001. – 80 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0BwQycouMjjiTQlNNLTM3U0EzcUU/view, вільний. – Назва з екрану. 
В посібнику в хронологічній послідовності представлені педагогічні та художні твори В.О. Сухомлинського, що вийшли в Україні, країнах близького та далекого зарубіжжя за період з 1987 по 2000 роки. Включено також літературу про життя та діяльність видатного українського педагога та вченого, творче використання його педагогічної спадщини в сучасних умовах. 
Інформаційний покажчик літератури, 1998 – 2008 / уклад.: О. А. Шульга, Я. В. Коробова, Т. П. Оньша. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – 35 с. – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://drive.google.com/file/d/0BwQycouMjjiTYjJPbGhreXNxOVk/view, вільний. – Назва з екрану. 
Інформаційний покажчик «Видатні педагоги», вип. 1 подає відомості про життя, діяльність та педагогічну спадщину видатного педагога Василя Олександровича Сухомлинського. 
В покажчику відображена література: книги, статті з журналів, збірників, матеріали наукових конференцій, праці викладачів університету опубліковані в 1998-2008 роки, які є наявні у фондах наукової бібліотеки Кіровоградського державного педагогічного університету. Інформаційний покажчик присвячений до 90-річчя з дня народження Василя Олександровича Сухомлинського. 
Матеріал розташований за системою розділів, а в межах розділів – за алфавітом авторів і назв. 
Даний бюлетень призначений для вчителів, студентів педагогічних навчальних закладів, науковців, працівників системи освіти і бібліотек. 
Василь Олександрович Сухомлинський : до 100-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: О. В. Сухомлинська, Л. Д. Березівська, Л. І. Страйгородська [та ін.] ; наук. консультант О. В. Сухомлинська ; наук. ред. Л. Д. Березівська ; бібліогр. ред. Є. Ф. Демида. – Вінниця : Твори, 2018. – 395 c. − (Серія «Видатні педагоги світу» ; вип. 12). – Те саме [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2018/06/Sukhomlynskyy_pokazhchyk_2018.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Дванадцятий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» приурочений до ювілею Василя Олександровича Сухомлинського – видатного українського педагога-гуманіста. У виданні представлено бібліографію його праць та дослідження, присвячені науково-практичній діяльності вченого та її творчому використанню, що опубліковані впродовж 1945–2017 рр. Покажчик адресовано вченим, педагогічним працівникам, аспірантам, студентам, бібліотечним фахівцям, усім, хто вивчає і кого цікавить творча спадщина В. О. Сухомлинського. 
Добротворення – наша мета [Електронний ресурс] : рекомендаційний бібліографічний список : до проведення Першого уроку в 2018/2019 навчальному році в закладах загальної середньої освіти / упоряд.: Вербова В. В., Горбенко Н. А. ; бібліогр. ред. Самчук Л. І.; НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/1_urok_2018.pdf, вільний. – Назва з екрану. 
Шкільна бібліотека – центр творчого розвитку дитини [Електронний ресурс] : до 100-річчя від дня народження В. О. Сухомлинського : рекомендаційний список літератури / уклад.: ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. – Режим доступу : https://docs.google.com/document/d/1srsTVSgnFJpBna9n655HQCqxJq7M7_KQakmzNIwZjDk/edit, вільний. – Назва з екрану. 
WEB-ресурси (сайти, блоги) 
До 100-річчя від дня народження Василя Олександровича Сухомлинського [Електронний ресурс] : блог / Ольга Ліпінська. — Електрон. дані. — 2017-2018. – Режим доступу : https://olya72.blogspot.com/ , вільний. – Назва з екрану. 
Авторський блог про життя, педагогічній і творчій діяльності видатного українського педагога В.О. Сухомлинського. 
Василь Сухомлинський [Електронний ресурс] : блог / Маргарита Головач. — Електрон. дані. — 2013. – Режим доступу : http://osvitadubno.blogspot.com/2013/09/28-1918.html, вільний. – Назва з екрану. 
Авторський блог про життя, педагогічній і творчій діяльності видатного українського педагога В.О. Сухомлинського. 
Василь Олександрович Сухомлинський [Електронний ресурс] : блог / Гондзя Леся Вікторівна. — Електрон. дані. — 2016. – Режим доступу : http://syhomlinskiy.blogspot.com/, вільний. – Назва з екрану. 
Авторський блог про життя, педагогічній і творчій діяльності видатного українського педагога В.О. Сухомлинського. 
Серце віддане дітям [Електронний ресурс] : блог. — Електрон. дані. — 2013, 2015, 2016. – Режим доступу : http://vsukhomlynskyi.edukit.kr.ua/, вільний. – Назва з екрану. 
Блог «Серце віддане дітям» створено на виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної держадміністрації від 08 січня 2013 року № 5-р «Про підготовку до відзначення 95-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського», з метою популяризації педагогічного досвіду видатного Вчителя. Блог містить різноманітні матеріали віртуального Інтернет-клубу, казки Василя Сухомлинського, досвід шкіл із запровадження ідей видатного педагога тощо. 
Казки Сухомлинського [Електронний ресурс] : сайт – Режим доступу : https://sites.google.com/site/suhomlinskiy/, вільний. – Назва з екрану. 
Навчально-виховний комплекс "Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей імені В. О. Сухомлинського" [Електронний ресурс] : сайт – Режим доступу : http://suhomlschool1.at.ua/, вільний. – Назва з екрану. 
Відео, презентації, фотографії 
Сухомлинський В. О. [Електронний ресурс] : добірка відеоматеріалів. – Режим доступу : https://www.youtube.com/results?search_query=василь+сухомлинський, вільний. – Назва з екрану. 
Добірка відеоматеріалів про життя та творчість видатного українського педагога на відеохостингу YouTube. 
Сухомлинський В. О. [Електронний ресурс] : добірка фотографій та малюнків. – Режим доступу : https://goo.gl/yEddQA, вільний. – Назва з екрану. 
Добірка фотографій та малюнків про життя і творчість В. Сухомлинського на сервісі Google-фото. 
Художня творчість Василя Сухомлинського для дітей [Електронний ресурс] : презентація / Симоненко Галина Вікторівна, бібліотекар ЗОШ № 5 м. Токмака Запорізької обл. – Режим доступу : https://docs.google.com/presentation/d/1VqLkc59ZHzapO2Cclhra_32yesnPsFTmG_8kxxdlNsc/edit?usp=sharing, вільний. – Назва з екрану. 
Заходи 
Обласний педагогічний Марафон "Штрихи до портрета Василя Сухомлинського" [Електронний ресурс] // НМЛ виховної роботи і формування культури здоров'я : сайт. - Режим доступу : http://koippo414.at.ua/index/oblasnij_pedagogichnij_marfaon_100_rokiv/0-300, вільний. - Назва з екрану. 
Програма заходів та матеріали упровадження ідей Василя Сухомлинського, присвячені відзначенню ювілею видатного земляка в закладах освіти Кіровоградської області. 
Ідеї В. О. Сухомлинського [Електронний ресурс] // НМЛ виховної роботи і формування культури здоров'я : сайт. - Режим доступу : http://koippo414.at.ua/load/v_o_sukhomlinskij/6, вільний. - Назва з екрану. 
Добірка ідей закладів освіти Кіровоградської області. 
Василь Сухомлинський – дітям [Електронний ресурс] : соціальний проект / Кіровоградська ОДТРК. – Режим доступу : https://youtu.be/V3fQwrSUS5s, вільний. – Назва з екрану. – Завантажено: 29 серп. 2013 р. 
Соціальний проект «Василь Сухомлинський - дітям» - соціальна ініціатива телевізійників Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії, направлена на дорослу аудиторію з метою привернути увагу до актуальної проблеми сьогодення - стрімке зникнення культурної традиції -- «казка на ніч», родинне читання книжок, а також читання вітчизняних книжок. Журналісти власним прикладом вирішили актуалізувати тему читання книжок дітям і для цього створили 45 телевізійних роликів, в яких особисто читають казки і притчі видатного земляка -- всесвітньовідомого педагога і письменника Василя Олександровича Сухомлинського. Даний автор обраний спеціально, оскільки твори В. Сухомлинського написані і для дітей і для дорослих -- розкривають неповторну красу природи, силу доброти, важливість взаємин між людьми, пробуджують бажання робити добрі вчинки.
 
Доповнення від 30.09.2020
Творчий досвід вчителів і шкільних бібліотекарів,
які працюють за ідеями В. О. Сухомлинського

Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського як інтегратор і поширювач сухомлиністики в освітньо-науковому просторі.
Березівська Л. Д., доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.
Нова українська школа і «школа Сухомлинського» (на основі матеріалів Педагогічно-меморіального музею В. О. Сухомлинського).
Різник С. А., директор Педагогічно-меморіального музею В. О. Сухомлинського.
Шкільна бібліотека – місце традицій, простір інновацій, центр творчого розвитку учнів за ідеями В. О. Сухомлинського.
Масоха Л. М., завідувачка бібліотеки Броварської загальноосвітньої школи № 2 імені В. О. Сухомлинського.
Листи В. О. Сухомлинського про ціннісне ставлення до світу живого як джерело біографістики.
Сухомлинська Л. В., науковий співробітник сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.
В. О. Сухомлинський: «Навчимо кожного вихованця мандрувати в світ книжок».
Хемчян І. І., завідувач відділу науково-методичної, соціокультурної та міжнародної діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського
Популяризація спадщини В. О. Сухомлинського інноваційними засобами бібліотечної роботи.
Мазуренко Л. Г., бібліотекар Первомайського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15- колегіум».
Левченко І.А., бібліотекар Первомайського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №15- колегіум».
Представлення персоналії видатного українського педагога-гуманіста В. О. Сухомлинського в експозиційно-виставковому просторі музею історії освіти Київщини.
Пількевич О. Д., методист відділу музейної освіти та бібліотечної справи КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».
Виховання культури читання учнів через призму поглядів В. О. Сухомлинського.
Матвійчук О. Є., кандидат педагогічних наук, доцент, науковий співробітник Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського.
Читаємо твори В. О. Сухомлинського
Макогон М. В., завідувачка бібліотекою СЗШ І-ІІІ ступенів № 274 з поглибленим вивченням іноземної мови м. Києва.
Блог «Шкільна бібліотека – кімната думки»: інструмент для поширення ідей В. О. Сухомлинського.
Бородіна Н., завідувачка бібліотеки опорного закладу загальної середньої освіти «Павлиський ліцей імені В. О. Сухомлинського».

1 комментарий:

  1. Людмило Володимирівно! Дякую за методичну допомогу, та ще за те, що навчили користуватися цими надбаннями.

    ОтветитьУдалить

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...