Знакомимся с приказамиНАКАЗИ МІНІСТЕРСТВ
(ЗАГАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ)
Положення про краєзнавчу роботу бібліотек системи міністерства культури і мистецтв України : наказ МКМ України від 11.06.1996 р. № 314 http://profy.nplu.org/!site/official/o_country.htm
Положення про систему депозитарного зберігання Бібліотечних фондів України : наказ МКМ України від 02.12.1996 р. № 570 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0031-97
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства культури і мистецтв України від 05.05.1999 № 274 (Про затвердження Інструкції про порядок застосування в бібліотеках України грошової застави за особливо цінні книги та об'єкти користування) : наказ МК України від 08.08.2011 р. № 62 http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/286674397.pdf
Про внесення змін до деяких наказів Міністерства культури і туризму України : наказ МК України від 09.02.2012 р. № 90 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0256-12
Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 "Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки" : наказ МКТ України від 11.10.2007 р. № 67 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE14470.html
Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : наказ МОНмолодьспорту України від 30.11.2012 р. № 1352 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2111-12/paran18#n18
Про внесення змін і доповнень до Типових правил користування бібліотеками в Україні : наказ МКМ України від 25.05.2001 р. N 319 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01
Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки : наказ МКТ України від 18.10.2005 р. № 745 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1285-05
Про впорядкування умов оплати праці працівників науково-дослідних установ культури на основі Єдиної тарифної сітки : наказ МКТ України від 31.10.2005 р. № 783 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1354-05
Про затвердження змін до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури : наказ Міністерства культури і туризму України від 03.03.2008 р. № 9 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0233-08
Про затвердження змін до Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури : наказ МКТ України від 13.09.2010 р. № 38 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0886-10
Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах : наказ МКТ України від 03.04.2007 р. № 22 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07
Про затвердження Інструкції про організацію передачі та обміну документами між бібліотеками України : наказ МКМ України від 20.08.1996 р. N 462/1487 http://library.kr.ua/zakon/obmbib.html
Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів : наказ МОН України від 24.12.2003 р. № 847 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0071-04
Про затвердження Положення про бібліотеку районного (міського) методичного кабінету (центру) : наказ МОН України від 20.05.2014 р. № 610 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0607-14
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних ідей : наказ МКТ України від 07.02.2007 р. № 3 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0127-07
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс бібліотечних інтернет-сайтів : наказ МКТ України від 07.02.2007 р. № 2 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0126-07?test=Up9Mf3o6frtCWQH2ZiZy3Fq6HI4/gs80msh8Ie6
Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси : наказ МОНмолодьспорту України від 01.10.2012 р. № 1060 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12
Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності : наказ МОН України від 07.11.2000 р. № 522 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0946-00
Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури : наказ МКТ України від 16.07.2007 р. № 44 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1023-07
Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками : наказ МОНмолодьспорту України від 14.12.2012 р. № 1427 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0019-13
Порядок та Додатки до порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками (до наказу МОНмолодьспорту України від 14.12.2012 р. № 1427) http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0019-13
Коментар до порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/936639347.pdf
Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек : наказ МНС України від 12.12.2012 р. № 1398 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0041-13/print1359126765655947
Про затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України : наказ МО України, МВС України, ГУ Державної пожежної охорони від 30.09.1998 р. № 348/70 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0800-98
Про затвердження Типових норм часу на основні процеси бібліотечної роботи : наказ МКТ України від 29.12.2008 р. № 1631/0/16-08 http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/675578325.pdf
Про затвердження Типових правил користування бібліотеками в Україні (із змінами, внесеними згідно з Наказом МК від 25.05.2001 N 319 (z0538-01) : наказ МКМ України від 05.05.1999 р. № 275 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0449-99
Про затвердження форм звітності № 6-НК "Звіт про діяльність державних, публічних бібліотек, централізованих бібліотечних систем (ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України", № 80-а-рвк "Зведена звітність державних, публічних та інших бібліотек" та Інструкцій щодо їх заповнення : наказ МКТ України від 05.12.2007 р. № 75 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1385-07
Щодо роз'яснення до постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2009 № 1073 : лист МОН України від 11.12.2009 р. № 1/9-876 http://osvita.ua/legislation/other/6075/

ІНШІ ДОКУМЕНТИ
(ЗАГАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ)
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 81 "Культура та мистецтво" http://www.uazakon.com/document/spart45/inx45161.htm
Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 81 "Культура та мистецтво". Видання друге, перепрацьоване http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/745731959.pdf
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері вищої освіти http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0075-04
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0071-04
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0072-04
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері позашкільної освіти http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0073-04
Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0074-04
Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0077-04
Порядок здійснення контролю за дотриманням Ліцензійних умов надання освітніх послуг http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0076-04
Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах : наказ МОН України від 16.06.2015 р. № 641 http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/print/
Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді : наказ МОН України від 27.10.2014 р. № 1232 http://osvita.ua/legislation/pozashk_osv/43521/print/
Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді : наказ МОН України від 28.05.2015 р. № 582 http://www.zakon-i-normativ.info/index.php/component/lica/?href=0&view=text&base=1&id=1485885&menu=1
Типове положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0078-04
Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів : затверджено наказом МОН України від 06.12.2010 N 1205 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1308-10

ДЛЯ БІБЛІОТЕК ЗНЗ
(ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ДОКУМЕНТИ)
Концепція інформатизації мережі бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів України : затверджена Постановою Президії Академії педагогічних наук України від 26.01.2006 року №1/6-7 http://sasl.at.ua/publ/8-1-0-30
Основні міжнародні нормативно-правові акти в області організації діяльності шкільних бібліотек http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/774398739.pdf
Маніфест ІФЛА про Інтернет : прийнятий Сесією Ради ІФЛА 23 серпня 2002 р. http://archive.ifla.org/III/misc/im-ua.pdf
МАНИФЕСТ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК ИФЛА : принят в 2000 году на 66-й Генеральной конференции ИФЛ http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/461427587.pdf
Керівництво ІФЛА щодо бібліотечного обслуговування аудіовізуальними матеріалами http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/423008829.pdf
Керівництво ІФЛА/ЮНЕСКО для шкільних бібліотек http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/826088635.pdf
Посадові обов'язки завідуючого шкільною бібліотекою http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/438232976.pdf
Про затвердження Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації : наказ МОН України від 02.12.2013 р. № 1686 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z2137-13
Інструкція про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
Додатки до Інструкції про порядок комплектування та облік підручників і навчальних посібників у бібліотечних фондах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (пункт 6 розділу ІІ)
Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України : наказ МО України від 14.05.1999 р. № 139 http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/196/
Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс "Шкільна бібліотека" : наказ МОНмолодьспорту України і МК України від 25.01.2012 р. № 61/58 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0209-12
Про проведення паспортизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності : наказ МОН України і АПН України від 16.07.2009 р. № 662/53 http://www.uapravo.net/akty/postanowi-osnovni/akt5dodp1u.htm
Методичні коментарі, виправлення та доповнення до Додатків щодо паспортизації бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів державної та комунальної форм власності http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/119888018.pdf
Про проведення щорічного Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек : наказ МОН України від 12.08.2014 р. № 931 http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/42471/
Щодо оплати праці та встановлення розряду працівникам бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу : лист МОНмолодьспорту України від 24.10.2011 р. № 1/12-5765 http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/25571/ (https://docs.google.com/document/d/1c_Tehqk0E0ttNQAZyizfMIvb4h64WSF_pxoaE_2WI1M/edit)

Інформаційно-нормативний збірник для методистів з бібліотечних фондів та бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів. – К. : ІІТЗО, 2013. - 60 с. http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/Metod%20z%20prvkamu.pdf

ДЛЯ БІБЛІОТЕК ПТНЗ
(ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ ДОКУМЕНТИ)
Про затвердження Типових штатних нормативів професійно-технічних навчальних закладів : наказ МОН України від 06.12.2010 р. № 1204 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0114-11
Про скасування наказів МОН України (від 17.12.2003 р. № 848 "Про затвердження Положення про бібліотеки професійно-технічного навчального закладу" та від 18.08.2004 р. № 664 "Про затвердження Положення про кабінет охорони праці професійно-технічного навчального закладу") : наказ МОН України від 20.09.2005 р. № 547 http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/426369868.pdf
Типове положення про бібліотеку професійно-технічного навчального закладу : затверджено наказом МОН України від 24.12.2003 N 848 http://www.uazakon.com/documents/date_9c/pg_ilghov.htm
Типові правила користування бібліотекою професійно-технічного навчального закладу http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/117168455.pdf

Організація роботи бібліотек у професійно-технічних навчальних закладах : метод. реком. / МОН України, УОН Закарпатської облдержадмін., НМЦ ПТО у Закарпатській обл. ; упоряд. Л. Б. Горячова. - Ужгород, 2008. - 11 с. http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/102998330.pdf

ПРОЕКТИ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
Примірна посадова інструкція бібілотекаря-медіаспеціаліста навчального закладу http://www.dnpb.gov.ua/id/788/
Примірне положення про бібліотечно-інформаційний центр обласного (міського) інституту післядипломної педагогічної освіти (проект) http://www.dnpb.gov.ua/id/789/
Примірне положення про шкільний бібліотечно-інформаційний центр загальноосвітнього навчального закладу http://www.dnpb.gov.ua/id/787/

Джерела:
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244979691&cat_id=99798 (Міністерство культури України)
http://www.dnpb.gov.ua/methodological/official_documents/ (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України)

Комментариев нет:

Отправка комментария

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...