Наші лідери конкурсу "ШБ - 2011"

2011 рік
Переможці Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»
Номінація «Бібліотекар-дослідник»
Семеренко Світлана Іванівна, завідуюча бібліотекою позашкільного навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» м. Енергодара Запорізької області
Навчальний заклад: Позашкільний навчальний заклад «Центр дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ)», м. Енергодар, Запорізька область
Діяльність Центру дитячої та юнацької творчості міста Енергодара сприяє гармонійно-духовному, естетичному, інтелектуальному, трудовому та фізичному розвитку і самовиявленню дітей, задоволенню їх здібностей і потреб, розкриттю творчих можливостей. Пізнавальна діяльність дає можливість дітям виступати в нових соціальних амплуа, займати ролі, які відрізняються від ролі учня.
Позашкільна освіта у Центрі здійснюється за такими напрямами: декоративно-ужитковий, технічний, художньо-естетичний, військово-патріотичний, науково-дослідницький (відділення Малої академії наук України).
Також у Центрі на 2011–2015 рр. запроваджено проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Професійне самовизначення обдарованої особистості дитини через психолого-педагогічне проектування в системі позашкільної освіти». Бібліотека як структурна одиниця закладу бере участь у психолого-педагогічному експерименті за програмою «Універсал». На першому етапі реалізації програми відбувається створення банка інформаційних матеріалів.
СЕМЕРЕНКО Світлана Іванівна
Посада: завідувач бібліотеки
Професійний портрет
Освіта: повна вища педагогічна, спеціальність — учитель фізики і астрономії та бібліотечна (диплом магістра за фахом «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»);
аспірант Київського національного університету культури і мистецтв з 2008 року (спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія») — робота над дисертаційним дослідженням на тему «Книжковий ринок України як елемент системи розповсюдження культурних цінностей»;
бібліотечний стаж — 10 років, стаж роботи в ЦДЮТ на посаді бібліотекаря — 7 років.
Учасник Всеукраїнських науково-практичних конференцій, автор публікацій у фахових виданнях з книгознавства, поліграфії і видавничої справи, лауреат конкурсу освітніх інновацій у номінації «Інноватика у загальній, середній, позашкільній освіті та у школах-інтернатах» з теми «Інформаційно-маркетингова діяльність бібліотеки позашкільного закладу» (Київ, 2009), автор інноваційного проекту «Як зробити українську книжку конкурентоспроможною на вітчизняному та світовому ринках» — І місце у ІV Всеукраїнському молодіжному конкурсу «Новітній інтелект України» Запорізького регіонального відбіркового етапу.
Тема роботи: «Інноваційна діяльність бібліотеки позашкільного закладу: маркетинговий підхід»
Опис конкурсної роботи
У роботі подано обґрунтування теоретико-методологічних засад трансформації сучасної бібліотеки позашкільного закладу як культурно-інформаційного центру на основі маркетингового підходу; створення моделі діяльності бібліотеки позашкільного закладу, проведення маркетингових досліджень, пошук нових можливостей обслуговування користувачів бібліотеки Центру дитячої та юнацької творчості.
Висвітлено діяльність бібліотеки позашкільного навчального закладу, що поєднує традиційні форми роботи з упровадженням новітніх інформаційних технологій, трансформаційні зміни, які відбуваються у бібліотеці ЦДЮТ завдяки інноваційній діяльності.
Рекомендації, сформовані як результат проведеної науково-дослідної роботи, лягли в основу посібника «Особливості маркетингу в діяльності бібліотек навчальних закладів: методичні поради на допомогу бібліотечним працівникам».
Матеріали досвіду
Інноваційна діяльність бібліотеки позашкільного закладу: маркетинговий підхід (звіт з науково-дослідної роботи)
Номінація «Компетентний читач»
Горпинич Неля Владиславівна, вчитель початкових класів комунального закладу "Комсомольський навчально-виховний заклад "Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" Гуляйпільської районної ради Запорізької області
Навчальний заклад: Комунальний заклад «Комсомольський навчально-виховний заклад І–ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад» Гуляйпільської районної ради Запорізької області Комсомольський навчально-виховний комплекс здійснює освітню діяльність з 1936 року. Як навчально-виховний заклад І–ІІІ ступенів — дошкільний навчальний заклад функціонує з 2000 року.
Сьогодні Комсомольський НВК забезпечує високий загальнокультурний та освітній рівні підготовки сільської молоді, формує основи інтелектуальної, морально-вихованої і духовно-розвинутої особистості, розвиває стійку увагу до набуття, поширення та поглиблення знань.
Колектив навчально-виховного комплексу працює над науково-методичною проблемою «Компетентнісно-орієнтоване навчання як засіб розвитку і саморозвитку особистості».
ГОРПИНИЧ Неля Владиславівна
Посада: учитель початкових класів
Професійний портрет
Освіта: повна вища педагогічна, спеціальність — методика і педагогіка початкового навчання, педагогічний стаж — 20 років, вища кваліфікаційна категорія, звання «вчитель-методист», відмінник освіти України; вихованці автора є учасниками та призерами творчих шкільних та районних конкурсів «Книга — твоє вікно у світ», «Шевченківські читання», «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу», а також переможцями шкільних і районних олімпіад, учасниками та переможцями Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів «Колосок», «Кенгуру», «Космічні фантазії»; за підготовку учня, який отримав перемогу у конкурсі «Космічні фантазії» та у Всеукраїнському конкурсі на кращу роботу з проблеми викорінення незаконних форм дитячої праці, нагороджена Дипломом Міністерства освіти і науки України за розвиток творчих здібностей учнівської молоді (2003); учитель є автором численних публікацій у науково-методичному журналі «Початкова школа» та журналі «Початкове навчання і виховання»; праця відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та численними грамотами регіонального та місцевого рівнів.
Тема роботи: «Формування читацьких інтересів молодших школярів у процесі роботи з дитячою книжкою»
Опис конкурсної роботи
У роботі представлено науково-теоретичне обґрунтування шляхів формування читацьких компетентностей молодших школярів, засобів впливу на розвиток їх читацьких інтересів; сформована методична модель базової структури читацької компетентності, окреслені шляхи підвищення ефективності уроків позакласного читання відповідно до сучасних вимог та створена організаційно-методична система формування школярів-читачів.
Автор акцентує увагу на таких складових системи роботи з дитячою книжкою, як: виховання читацької компетентності в урочній діяльності, позакласній роботі, співпраці з батьками, співпраці з бібліотекою.
Практична значущість досвіду полягає у розробці та практичному впровадженню таких електронних продуктів, які є потужним засобом, спрямованим на підвищення ефективності самостійної роботи читачів комп’ютерної доби, на зацікавленість учнів художнім твором, стимулювання його прочитання і перечитування в ході аналітичної роботи, що в результаті приводить до ствердження активної читацької позиції, а саме:
-     електронний посібник «Читацький щоденник», робота з яким передбачає використання медіа-технологій;
-     посібник «Портфоліо читача» — використання сучасної технології портфоліо, на думку автора, дає можливість накопичувати та оцінювати індивідуальні читацькі досягнення школярів;
-     інтерактивний інтелектуальний марафон «Сторінками улюблених книг»;
-     клубу сімейного читання «Родинне вогнище».
Матеріали досвіду
Лауреати Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека»
Номінація «Бібліотека ХХІ століття»
Науменко Віктор Павлович, директор комунального закладу «Гуляйпільська спеціалізована ЗОШ І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської районної ради Запорізької області
Навчальний заклад: Комунальний заклад «Гуляйпільська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської районної ради Запорізької області
Гуляйпільська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - перший заклад нового типу в Гуляйпільському районі, де поглиблено вивчається англійська мова з 1–го класу. Свої двері школа відчинила 1 вересня 1998 року.
Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу у всіх ланках освітньої системи школи, запровадження управлінського моніторингу процесу і результатів формування та розвитку ключових компетентностей суб’єктів освітнього процесу, формування, збереження, використання інформаційних ресурсів як бази навчального процесу – ось той шлях, який забезпечить закладу більш високі результати якості освіти та особисті успіхи суб’єктів освітнього процесу в майбутньому.
Колектив спеціалізованої школи працює над реалізацією наукового проекту «Освіта для життя «Компетентність – запорука життєвого успіху». З метою підготовки компетентного випускника у школі організовано профільне навчання учнів за такими напрямками: природничий – з поглибленим вивченням біології та хімії; іноземної філології – поглиблене вивчення англійської мови; української філології – поглиблене вивчення української мови та літератури.
В школі працює наукове товариство «Пошук», яке об’єднує учнів школи, здатних до наукового пошуку, зацікавлених у підвищенні свого інтелектуального і культурного рівня.
НАУМЕНКО Віктор Павлович
Посада: директор
Професійний портрет
Освіта-вища, спеціальність за дипломом: вчитель історії, педагогічний стаж – 28 років; стаж роботи у даному колективі - 3 роки, кваліфікаційна категорія - «спеціаліст вищої категорії».
Притаманні такі якості, як науковий світогляд та світосприйняття, висока загальна культура та ерудиція, соціальна активність, доброзичливість, демократичність, почуття відповідальності, рішучість, енергійність, високий рівень кваліфікації керівника.
Інноваційні підходи до управління, упровадження сучасних інтерактивних форм і методів у батьківсько-учнівсько-вчительську взаємодію забезпечили досягнення високих результатів.
Праця відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, грамотами регіонального та місцевого рівнів.
Тема конкурсної роботи: «Реорганізація шкільної бібліотеки в бібліотечно-інформаційний центр. Управлінський проект»
Опис конкурсної роботи
У конкурсній роботі спроектовано створення високотехнологічного інформаційного простору навчального закладу шляхом реорганізації шкільної бібліотеки у бібліотечно-інформаційний центр.
Проект має чітку мету і завдання, вирішення яких дає можливість реорганізувати бібліотеку у бібліотечно-інформаційний центр, оновити бібліотечні фонди навчального закладу, створити єдиний інформаційно-бібліотечний освітній простір школи як середовище формування і розвитку інформаційного світогляду школярів, сформувати комплекс сучасних інформаційних ресурсів для педагогічних працівників, учнів та забезпечити доступ до них.
Розроблено Положення про бібліотечно-інформаційний центр школи, яке відображає загальні питання, мету і основні завдання управління, структуру, матеріально-технічне забезпечення, права та обов’язки відвідувачів бібліотечно-інформаційного центру.
Реорганізація сучасної бібліотеки передбачає нові ролі: бібліотекаря як спеціаліста в галузі інформаційних технологій і читача як - активного, творчого користувача.
Матеріали досвіду
Номінація «З комп’ютером на «ТИ»
Соловйова Олена Євгенівна, Підлісняк Ольга Іванівна, бібліотекарі навчально-виховного комплексу № 16 «Дитячий садок-школа-ВУЗ» м. Мелітополя Запорізької області
Навчальний заклад: Навчально-виховний комплекс № 16 «Дитячий садок-школа-ВУЗ» м. Мелітополя Запорізької області
Навчально-виховний комплекс № 16 «Дитячий садок-школа-ВУЗ» здійснює освітню діяльність з 1988 року.
Метою діяльності НВК №16 є задоволення потреби суспільства в формуванні здорової (фізично, психологічно та духовно), компетентної, соціально адаптованої і творчої особистості з розвинутою потребою в самореалізації і самовдосконаленні, з гуманістичним світосприйняттям та почуттям відповідальності за долю України, її народу, людства.
Девіз педагогічного колективу НВК №16: «Творче обличчя школи – здорові та виховані діти».
Колектив НВК №16 працює над проблемою розвитку життєвої компетентності в умовах НВК, що передбачає:
-     оновлення змісту освіти;
-     зміни у навчально-виховному процесі та освітніх технологіях;
-     посилення ролі і значення оволодіння способами діяльності, підвищення їх технологічності;
-     створення умов для активної соціальної дії, проектної й дослідницької діяльності учнів;
-     формування здатності учнів мобілізувати знання у реальній життєвій ситуації.
СОЛОВЙОВА Олена Євгенівна
Посада: завідувач бібліотеки
Професійний портрет
Освіта - вища спеціальна, спеціальність за дипломом - бібліотекар-бібліограф, стаж роботи на займаній посаді - 15 років, бібліотечний стаж - 22 роки, кваліфікаційна категорія - провідний бібліотекар.
Проблемна тема - «Інформаційне і довідково-бібліографічне обслуговування користувачів в шкільній бібліотеці», автор публікації у фаховому виданні «ЩБІЦ» за темою «Бібліотечно-інформаційний центр як інноваційна модель шкільної бібліотеки», має методичні розробки: програми курсу «Основи інформаційної культури школярів (5-9 кл., 10-11 кл.)», програма факультативу «Бібліотека як інформаційний центр (10-11 кл.)».
Творча і сумлінна праця відзначена численними грамотами регіонального і місцевого рівнів.
ПІДЛІСНЯК Ольга Іванівна
Посада: бібліотекар
Професійний портрет
Освіта - вища спеціальна, спеціальність за дипломом - бібліотекар-бібліограф, стаж роботи на займаній посаді - 15 років, бібліотечний стаж - 19 років, кваліфікаційна категорія - провідний бібліотекар.
Проблемна тема - «Інформаційно-комунікаційні технології у діяльності бібліотек», учасник обласного семінару керівників районних (міських) методичних об’єднань шкільних бібліотекарів за темою «Використання Інтернет-технологій у роботі шкільної бібліотеки: презентація досвіду» та численних вебінарів, має методичні розробки: програми курсу «Основи інформаційної культури школярів (5-9 кл., 10-11 кл.)», програма факультативу «Бібліотечна справа» (5-9 кл.)».
Творча і сумлінна праця відзначена численними грамотами регіонального і місцевого рівнів.
Тема роботи: «Використання ІКТ у роботі сучасної шкільної бібліотеки»
Опис конкурсної роботи
У роботі розглянуто особливості функціонування бібліотеки інноваційного навчального закладу в форматі бібліотечно-інформаційного центру.
Окреслено головні завдання БІЦ:
-     своєчасне надання учням та вчителям доступу до потрібної інформації, вдосконалення досвіду під час аналізу інформаційних потреб, задоволення освітніх, індивідуальних запитів та інтересів;
-     проведення заходів із залученням літератури, що сприяє збагаченню життєвого досвіду школярів та передачі культурних цінностей;
-     співпраця з учителями у формуванні системного підходу до роботи з предметів, які викладаються у школі;
-     допомога вчителям та учням в ознайомленні з кращими друкованими та електронними матеріалами з усіх галузей знань;
-     спільна робота учнів та вчителів у проведенні класних заходів із застосуванням різних носіїв інформації; уроків із використанням ресурсів центру.
-     Загальна стратегія БІЦ полягає у співпраці вчителів та бібліотекарів щодо створення ресурсної бази оновленого змісту освіти, формування в учнів навичок роботи з інформацією, застосування інформаційно-комунікаційних технологій.
Бібліотечно-інформаційний центр НВК №16 одним з перших у області почав використовувати автоматизовану інформаційно-бібліотечної систему «Шкільна бібліотека LS 2.2», яка спрямована на реалізацію всіх типових бібліотечних технологій: комплектування, систематизації, каталогізації, читацького пошуку, книговидачі та адміністрування.
Спектр використання інформаційних технологій найрізноматніший, але головне завдання БІЦ полягає в тому, щоб застосування цих технологій носило світоглядний, загальнокультурний характер, було спрямоване на всебічний розвиток особистості дитини й розкриття її творчих здібностей.
Номінація «Методист-порадник»
Самохліб Інна В’ячеславівна, методист з інформаційного забезпечення Гуляйпільського районного методичного кабінету Запорізької області
Заклад освіти: Районний методичний кабінет відділу освіти Гуляйпільської районної державної адміністрації Запорізької області
Методичний кабінет є організаційним центром підвищення кваліфікації та фахової майстерності педагогічних кадрів, який створює умови для розвитку і модернізації освіти району, широкого використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі, управлінській діяльності та науково-методичній роботі.
САМОХЛІБ Інна Вячеславівна
Посада: методист з інформаційного забезпечення
Професійний портрет
Освіта вища, спеціальність за дипломом: вчитель праці, інформатики та обчислювальної техніки, Педагогічний стаж – 17 років; стаж методичної роботи - 8 років, кваліфікаційна категорія - «спеціаліст вищої категорії».
Пріоритетним напрямком своєї діяльності вбачає методичний супровід впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в практичну роботу шкільних бібліотек району.
Праця відзначена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Міжнародного освітнього фонду імені Ярослава Мудрого, грамотами регіонального та місцевого рівнів.
Тема конкурсної роботи: «Методичне забезпечення діяльності шкільних бібліотек в контексті інформатизації: проблеми й знахідки»
Опис конкурсної роботи
У конкурсній роботі представлено досвід створення науково-методичних, організаційно-технічних умов для безперервного, системного підвищення кваліфікації і професійно-особистісного зростання бібліотечних і керівних кадрів освітніх установ району, а також інформатизації шкільних бібліотек як обов’язкової ланки забезпечення доступу учнів до якісної освіти.
Даний досвід розкриває:
-     практику вирішення проблем автоматизації шкільних бібліотек району засобами методичної роботи;
-     досвід організації роботи ініціативних груп;
-     методичний супровід управлінської діяльності адміністрації навчальних закладів із реформування шкільних книгозбірень району;
-     систему методичної роботи з розвитку професійної компетентності бібліотечних кадрів в області інформаційних технологій.
-     В додатках досвіду представлено:
-     Структуру методичної роботи щодо вдосконалення фахової майстерності бібліотекарів навчальних закладів Гуляйпільського району в рамках інформатизації;
-     Організаційну модель роботи ініціативних груп бібліотекарів;
-     Доробки ініціативних груп щодо методичного супроводу інформатизації бібліотечної діяльності:
-     Електронний збірник для адміністрації навчальних закладів та бібліотекарів «Керівництво роботою шкільної бібліотеки»;
-     Електронний програмний засіб «Шкільна бібліотека»;
-     Електронна система обліку бібліотечних фондів «Шкільна бібліотека: облік та звітність»);
-     Путівник самоосвіти бібліотекаря «Вдосконалення роботи бібліотеки навчального закладу через впровадження комп’ютерних технологій»;
-     Розробки семінарів (з додатками).
-     Досвід може бути використаним методистами, керівниками методичних об’єднань, бібліотекарями мережі освітянських бібліотек та бібліотек галузі культури.
Матеріали досвіду

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...