Изучаем Законы, постановления


ЗАКОНИ УКРАЇНИ
(ЗАГАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ)
Про авторське право і суміжні права : Закон України від 9 січня 2007 року № 537-V (вводиться в дію Постановою Верховної Ради України від 23.12.93 № 3793-12) http://library.kr.ua/zakon/zakavtprav.html
Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січня 1995 року № 32/95-ВР http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80
Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей : Закон України від 21 вересня 1999 року N 1068-XIV http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1068-14
Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" : Закон України від 16 березня 2000 року N 1561-III http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1561-14
Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" : Закон України від 21 травня 2009 року N 1388-VI http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1388-17
Про загальну середню освіту : Закон України від 13 травня 1999 року № 651-XIV http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/651-14
Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 року N 2657-XII http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
Про культуру : Закон України від 14 грудня 2010 року № 2778-VI http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
Про обов'язковий примірник документів : Закон України від 9 квітня 1999 року № 595-ХІУ http://pressa-kh.gov.ua/assets/files/zakon/Zakon-prum.dok.pdf
Про освіту : Закон України від 23 травня 1991 року № 1060-XII451 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки : Закон України від 9 січня 2007 року № 537-V http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/537-16

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
(ЗАГАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ)
Про встановлення Всеукраїнського дня бібліотек : Указ Президента України від 14 травня 1998 року N 471/98 http://library.kr.ua/zakon/denbib.html
Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді : Указ Президента України від 12.06.2015 р. № 334 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/334/2015/print1397072745075808
Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні : Указ Президента України від 31 липня 2000 року N 928/2000 http://library.kr.ua/zakon/ukprinternet.html
Про Національну доктрину розвитку освіти : Указ Президента України від 17 квітня 2002 року N 347/2002 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року : Указ Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України : Указ Президента України від 22 березня 2000 року N 490 http://library.kr.ua/zakon/nakazprez.html

ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
(ЗАГАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ)
Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження : Постанова ВР України від 16 січня 2009 р. № 901-УІ http://www.dnpb.gov.ua/datas/upload/files/437654669.pdf

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
(ЗАГАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ)
Мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 30.09.2009 N 1061 (1061-2009-п) : Постанова КМ України від 30 травня 1997 р. № 510 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/510-97-%EF
Положення про державний реєстр національного культурного надбання : Постановa КМ України від 12 серпня 1992 р. № 466 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/466-92-%D0%BF
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 28 липня 2003 р. № 1180 і від 27 серпня 2010 р. № 796 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 19 травня 1999 р. № 855 : Постанова КМ України від 7 листопада 2012 року № 1056 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1056-2012-%D0%BF
Про внесення зміни до переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності : Постанова КМ України від 5 грудня 2012 року № 1131 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1131-2012-%D0%BF
Про внесення зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009 р. № 1073 : [Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек] : Постанова КМ України від 25 березня 2014 р. № 89 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/89-2014-%D0%BF
Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. № 84 : Постанова КМ України від 30 вересня 2009 року № 1062 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1062-2009-%D0%BF
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами : Постанова КМ України від 28 липня 2003 року № 1180 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1180-2003-%D0%BF
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 05.12.2012 N 1131 (1131-2012-п) : Постанова КМ України від 12 грудня 2011 р. N 1271 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1271-2011-%D0%BF
Про затвердження Положення про Державний реєстр національного культурного надбання : Постанова КМ України від 12 серпня 1992 р. N 466 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/466-92-%D0%BF
Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ України від 09.04.2005 № 267 (267-2005-п) : Постанова КМ України від 22 січня 2005 року № 84 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/84-2005-%D0%BF
Про затвердження Порядку формування базової мережі закладів культури : Постанова КМ України від 24 жовтня 2012 року № 984 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/984-2012-%D0%BF
Про підвищення заробітної плати працівникам бібліотек (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ від 25.03.2014 N 89 (89-2014-п) : Постанова КМ України від 30 вересня 2009 р. N 1073 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1073-2009-%D0%BF
Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери : Постанова КМ України від 11.01.2012 р. № 10 http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/10-2012-%D0%BF
Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади : Постанова КМ України від 4 січня 2002 р. № 3 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3-2002-%D0%BF

РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
(ЗАГАЛЬНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ)
Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки" {із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ від 13.05.2009 N 512-р (512-2009-р)} : Розпорядження КМ України від 15 серпня 2007 року № 653-р http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/653-2007-%D1%80
Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів : Розпорядження КМ України від 5 вересня 2012 року № 675-р http://document.ua/pro-shvalennja-metodichnih-rekomendacii-shodo-skladennja-reg-doc112801.html

Джерела:
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244979691&cat_id=99798 (Міністерство культури України)
http://www.dnpb.gov.ua/methodological/official_documents/ (Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України)

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...