среда, 18 октября 2017 г.

Новий закон "Про освіту"

Новий закон "Про освіту" набрав чинності у вересні 2017 року. Реформа шкільної освіти безпосередньо стосується інтересів декількох мільйонів осіб, серед яких учителі, школярі та їхні батьки.
За словами авторів закон створює можливості для розвитку компетентнісного навчання. Зокрема, у законі закладено ключові компетентності й наскрізні вміння, якими має володіти учень після закінчення школи. Серед них вільне володіння державною мовою, математична, загальнокультурна та екологічна компетентності, підприємливість, інноваційність, економічна компетентність тощо.
Читайте 
Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII // Відомості Верховної Ради. – 2017. - № 38/39, ст. 380. – То же [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...